, , ?   !18 () 18:00

18 () 18:00


""
🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼
4 2020-2021 !!!! , .
🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹
4 !!!
🚘, . , . 4
☎93-03-39, 8927-223-03-39
✉moudod.dmsh4.sar@yandex.ru


30.01.2017 . 06.02.2017 . .


4

2016

:

/

/

/

15 15

4 6

: